Firma Ing.Igor Ďuris, Merkúr, bola založená v zmysle zákona 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní  dňa 9. 4. 1992 ako rodinný podnik s miestom prevádzky M. R. Štefánika č.3 Pezinok.

Hlavným predmetom činnosti je obchod s priemyselným tovarom - sortiment domácich potrieb.

V roku 1997 zmenila firma sídlo na Lichnerovu ulicu č.35; Senec, kde pôsobí doposiaľ.

Od roku 2006 sa venuje predaju poznávacích a dovolenkových zájazdov slovenských touroperátorov.

V roku 2009 zaviedla internetový predaj s cieľom moderným spôsobom priblížiť sortiment širšiemu okruhu zákazníkov.

Našim cieľom je aj v nastávajúcom období zabezpečovať uspokojovanie potrieb zákazníkov vo vysokej  kvalite poskytovaných služieb v širokom sortimente.